Doneren

Iedere donatie, hoe groot of klein ook, maakt voor deze kinderen een verschil. U kunt deze overmaken naar:

IBAN NL15 INGB 0005160344
ten name van Stichting Scholen in Mali te Amsterdam
BIC INGBNL2A

Wij hebben uw financiële steun hard nodig om ter plekke in Mali onderwijsmateriaal aan te schaffen (geen transportkosten en goed voor de plaatselijke economie), een vergoeding aan de activiteitenbegeleiders te geven en internettraining voor deze ‘animateurs’ te organiseren in Mopti.

Met 1000 CFA (= €1,50) kan bijvoorbeeld een leitje gekocht worden of een leerboek in Fulfulde . Voor €7 ongeveer 20 schriften of 10 linnen schooltassen; voor €20 een kleine hutkist of een schoolbord.

De Stichting Scholen in Mali streeft naar uitbreiding van de bibliotheek met (nieuwe) boeken. Gelet op de belevingswereld van Malinese kinderen willen wij graag dat deze een Afrikaanse insteek hebben. Tot nu toe hebben wij al 2000 zorgvuldig geselecteerde boeken gekocht bij Biblionef, een instantie die uitsluitend nieuwe boeken distribueert en organisaties steunt die een bibliotheek willen oprichten of onderhouden. Wij hebben ook 500 boeken in Mali gekocht bij lokale boekhandelaren en uitgevers in Mali. Zo kunnen wij zorgen voor een verantwoorde selectie van boeken en tegelijkertijd Malinese auteurs steunen en de lokale economie stimuleren.

De Stichting Scholen in Mali ziet uw bijdrage graag tegemoet! Voor meer informatie kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen via de contactpagina.