Augustus 2011 Dankwoord

door | aug 21, 2011

Er is veel gebeurd de laatste maanden. De etnografietentoonstelling eindmaart/begin april in de Galerie ‘Ruimte’ in Amsterdam, de website met een nieuw design, de activiteiten rond de boeken begeleid door Sekou, Adama en Bagnon en de werkzaamheden op het terrein in Sareseni. Het is tijd om iedereen te bedanken.

Eerst over de tentoonstelling. Het tentoonstelling team (Joke, Olga, Marijke, Janette, Françoise) en de vrijwilligers (Helen, Sandra, Souad, Ivonne) die zich ingezet hebben voor een succesvol resultaat: € 8000. Dankzij de Galerie, de ‘ Ruimte’, aangeboden door de eigenaar Frank Baas, hebben wij veel kunnen bereiken: veel bezoekers met belangstelling voor Mali en voor de stichting . Hartelijk dank Frank! Ook bedankt aan alle kopers gedurende deze twee weken!

Dan moet Souad in hetzonnetje gezet worden: zij heeft gezorgd voor het onderhoud van de site met een nieuw design. Gwendal had de eerste site gemaakt en moest stoppen vanwege zijn werk. Souad moet ook helaas stoppen vanwege haar studie en werk. Hans Hollanders verscheen als een ’redder’ en treedt op als geduldige en deskundige begeleider voor het onderhoud van de site. Hartelijk dank voor jullie inzet en geduld! 

Laten we nu de Malinezen bedanken. Eerst het team ’animateurs’ (Sékou, Adama, Bagnon) die zorgen voor de continuïteit in niet makkelijke omstandigheden: een te klein lokaal en een slechte ventilatie. Zij kunnen slechts een groep per keer opvangen. Dat geldt ook voor Bagnon die de groep ‘alfabetisering’ begeleidt. Sékou, verantwoordelijk voor de communicatie tussen de autoriteiten, de animateurs enstichting vervult zijn taak met veel ijver. De dorpelingen zijn op de hoogte van alle correspondentie via Internet tussen Nederland en Sareseni. Zoals het project ’Groene Actie‘: het planten van bomen. Dat zal gebeuren in september als de grond goed vochtig is, als het genoeg regent. Inschallah! Vrienden van de stichting hebben 97 500 CFA (€ 150) geschonken om bomen te planten op het terrein, aangeboden door de autoriteiten en bedoeld voor diverse activiteiten.
Het kale terrein van de school zal ook een beetje groen worden. Prachtig! Meer groen in de Sahel!

Danzij de dorpelingen is er ook veel gebeurd op het terrein: wij willen hier de  autoriteiten en de dorpelingen hartelijk  bedanken. Onze officiële Partner is de coopérative agro-pastorale Lekel. De president van Lekel Abdou Kasse en de Président du CGS (Comité de Gestion Scolaire) Amadou Diallo verdienen een pluimpje voor hun efficiënte rol. De afgesproken werkzaamheden zijn bijna klaar: twee afdakjes, latrines en een lemen huisje voor de stichting. Reuze bedankt jullie allemaal!