Over ons

Geschiedenis

Naar school gaan en leren lezen is helaas niet overal ter wereld even vanzelfsprekend. Zeker niet in Mali. Zo’n 70% van de Malinese bevolking is analfabeet en slechts 25% van de kinderen gaat naar de lagere school.
Mali heeft al geruime tijd een speciale plek in het hart van Francoise Haeck. Zij geeft nu meer dan 30 jaar persoonlijke steun aan leerkrachten en scholen in Mali. Zij is 10j werkzaam geweest als ontwikkelingswerkster voor Franse organisaties. Ook voor het KIT gaf zij trainingen in Mali. Tussen 2000 en 2012 was zij reisleidster voor Baobab en Rosetta. In Mali heeft zij 65 groepen toeristen begeleid. Het oprichten van een stichting in december 2006 was een concreet initiatief om scholing en beschikking over (lees)boeken mogelijk te maken voor de jeugd van Sareseyni.

Wat de stichting heeft gerealiseerd

Op verzoek van de CGS (Schoolouders comité) geeft de stichting ondersteuning aan de basisschool in het Saheldorp Sareseyni, gelegen langs de Niger. De ondersteuning bestaat uit schoolmateriaal en educatief materiaal gericht op de creatieve ontwikkeling van de scholieren. Een kleine leeszaal werd gebouwd in maart 2009 met basic meubilair; kasten, hutkisten en vloermatten.
Onze partner, de landbouw en veeteelt cooperatieve LEKEL, heeft ons gevraagd sociaal-cultureel infrastructuur te bouwen voor het dorp.. Dat is Suudu Peeral geworden, het Dorpshuis.
De volgende werkzaamheden zijn sinds 2010 gerealiseerd:
2010 Omheining van het dorpsterrein aangeboden door de dorpelingen
2010 Bomen planten
2011 4 kleine traditionele afdakjes (helaas vernield door de termieten na 6 maanden)
2012 Grote Leeszaal tevens vergadering- en trainingsruimte
2012 Latrines
2012 Traditionele eerste put(helaas droog na een jaar)
2013 Aanschaf meubilair voor alfebetiseringscursussen
2013 Zonnepanelen en verlichting
2014 Nieuwe put ‘grand diamètre’
2015 Aanschaf flatscreen
De investeringen vanaf 2006: €90000 in 2016. Zij beantwoorden aan de vraag van onze partner Lekel: een dorpshuis.

Wat doen de ‘animateurs’ activiteitenbegeleiders met de jeugd?
De begeleiding van de ‘animateurs’ heeft Françoise gedaan: verhalen vertellen volgens de orale traditie van Amadou Hampâte Bâ, voorlezen, organisatie van educatieve activiteiten (spelletjes, tekenen, lego, met blokken bouwen, puzzelen, zingen, voetballen, poppentheater enz.).
De stichting heeft de internettraining in Mopti betaald aan 10 onderwijzers en animateurs.

 

Het bestuur

Françoise Haeck

Voorzitter Stichting

Antropologe en ex-trainer in Frankrijk, Nederland en Afrika. Ervaring met training op het KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen) en met NGO’s in Frankrijk, West-Afrika en China. Is reisleidster in het Midden-Oosten, Afrika en China/Tibet geweest. Begeleidt nog af en toe toeristen in Marokko en Tibet. Oprichtster van de stichting, geeft de trainingen aan de ‘animateurs’, verbleef 3/4 maanden in het dorp elke winter tot 2012.

Marike Sala

Secretaris van de stichting

Assistant-manager. Ervaring met Afrika. Heeft deel genomen aan de stichtingsreis in december 2009.

Souad Aabbad

Penningmeester. Ex reizigster in Mali

Gwendal Olsthoorn en Khoi Tran

Gwendal is de zoon van Francoise, ICT specialist. Hielp tot 2012. Heeft de eerste website gemaakt.
Khoi is de schoonzoon van Françoise. Heeft de site verbeterd in 2016.