De Stichting

De Stichting Scholen in Mali, geregistreerd als ANBI, werd in 2006 door Françoise Haeck opgericht.

Adres: Grote Wittenburgerstraat 51 B, 1018 KW, Amsterdam
Tel: 020 6257173/0625257035
Tel Mali : 0022370482751
E-mail: francoisehaeck14@gmail.com
www.scholeninmali.org

Kvk 34300809
RSIN 819366730
IBAN NL15 INGB 0005160344
BIC INGBNL2A

Bestuur: Voorzitter Françoise Haeck, Secretaris Marike Sala, Penningmeester Souad Aabbad
De bestuursleden ontvangen geen beloning. De giften gaan geheel naar het verbeteren van de leefsomstandigheden van de bevolking.

Doelstellingen
Armoede bestrijden in de ruimste zin des woords, in het bijzonder door het onderwijs te steunen in het Saheldorp Sareseyni, Gemeente Sokoura Cercle Mopti in Mali

Dit doet de stichting door:
*het bouwen en onderhouden van een bibliotheek: de dorpsleeszaal
*zorg te dragen voor een uitgebreide collectie lees- en prentenboeken, maar ook educatieve spelletjes
*het trainen van de activiteitenbegeleiders van de leeszaal
*het ondersteunen van alfabetisering in de lokale taal
*sanitaire voorzieningen te realiseren (put en wc)

De ‘Salle de Lecture’ is een trefpunt
De dorpelingen komen om te vergaderen en om meer te leren over de zaken die hen aangaan, waardoor het welzijn van de bewoners van het dorp Sareseyni en omstreken bevorderd wordt. Samen met onze partner Lekel, landbouw cooperatieve willen wij de nodige voorwaarden scheppen op het terrein Suudu peeral zodat diverse doelgroepen kennis en vaardigheden kunnen opdoen, zoals:
*vergaderingen/voorlichting voor de dorpsverenigingen (op land- en tuinbouwgebied)
*vergaderingen/voorlichting vrouwenbijeenkomsten (gezondheid, voeding, hygiëne, geboorteplanning, zorg voor jonge kinderen)
*culturele activiteiten zoals verhalenvertellers die de orale cultuur doorgeven en zo in stand houden
*educatieve activiteiten en spelletjes in Fulfulde voor niet-schoolgaande kinderen

Wie zijn de bezoekers van de leeszaal?
Basisscholieren en hun ouders, kinderen die niet naar school gaan, leerlingen van de Koranscholen, tieners en jonge volwassenen voor alfabetisering, middelbare scholieren. In dezelfde ruimte wordt tevens alfabetiseringssteun in de lokale taal Fulfulde geboden aan de dorpelingen.

Kort gezegd past het werk van de stichting dus geheel in het beleid van de overheid: capaciteiten versterken, educatieve steun door middel van bibliotheken, geestelijke ontwikkeling en verbetering van de inkomsten en leefomstandigheden van de gemeenschap.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en investeringen tussen 2007 en 2013
Zie Nieuwsbrief 14
Schoolmateriaal zaaltje boeken Totaal 1 = € 14 248
€ 1500 Renovatie leslokaal + huisje voor boeken 2007
€ 916 Educatieve/school materiaal 2007/2008
€ 4000 Boeken Biblionef 2008
€ 6153 Leeszaaltje 2009
€ 1679 Meubilair, 4 kasten, hutkisten 2009

Activiteiten begeleiders Totaal 2 = € 7633
€ 3053 Training Internet + kosten cyber gebruik en printen
€ 4580 Vergoedingen

Suudu peeral:terrein voor de dorpelingen Totaal 3 = € 30 648
€ 358 Grond procedure (titre Foncier) 2009
€ 6500 Omheining 2010
€ 2500 Leemhuis (huisvesting activiteitenbegeleider) 2011
€ 1000 Lokale Put 2011
€ 150 Bomen 2011
€ 500 Diversen: kruiwagen, potten etc. 2011
€ 14000 Leeszaal/vergaderingg ruimte Juni 2012
€ 2100 Zonnepanelen October 2012
€ 3340 Duurzame afdak Juni 2013
€ 200 Onderhoud/reparatie zonnepanelen
Totaal 1+ 2+ 3 = € 57 109

Kosten in Nederland
Kvk €25
ING bank kosten € 120.45
Communicatie/Tel kosten € 300

Jaarverslag 2013

De leeszaal
Ondanks de oorlog gingen de activiteiten in de leeszaal door met gemiddeld 1000 kinderen per maand.. De activiteiten begeleiders krijgen een Internet training en sturen een maandelijkse verslag met beschrijving van hun activiteiten en statistieken. Als er een nieuwsbrief komt zijn zij verantwoordelijk voor het overbrengen van het nieuws aan de autoriteiten en de dorpsbewoners. Dat liep heel goed. Zie homepage www.scholeninmali.org voor details over de activiteitenbegeleiders

De school
De leerkrachten op school in oktober zijn: Directeur Modibo Cisse (Peul), Onderwijzers: Kalilou Konipo (Bozo) Moctar Guindo (Dogon), Sekou Kasse (Peul). Twee leerkrachten doen mij aan de activiteiten in de leeszaal: Konipo en Moctar. Aantal kinderen op school in oktober 2013: 145
De directeur heeft mij 2 keer via de cyber een lange verlangslijst gestuurd: steun voor schoolmateriaal. Daar kon de stichting zorgen: elke kind een lei, 2 schriften, pen, potlood en liniaal. Maar huisvesting voor alle onderwijzers, een omheining, een put voor de school, EHBO spullen en malaria profilaxie voor de school niet. Onze stichting is klein en bescheiden. Ik wil geen valse hoop geven.

Suudu Peeral: trefpunt en dorpshuis
Op het dorpsterrein Suudu Peeral waar de leeszaal is gesitueerd, vinden de vergaderingen plaats van alle dorpsverenigingen: Lekel coopérative agro-pastorale,, landbouw-veeteelt coöperatie, CGS (school vereniging), de vrouwen vereniging en de mannenvereniging. De scholieren die op de middelbare school zitten in Mopti en de jongens groep (classe d’âge: jongens die de zelfde jaar besneden zijn) komen ook regelmatig naar de leeszaal. Kortom, Suudu Peeral functioneert als trefpunt. Het is een dorpshuis en de dorpelingen waarderen deze mogelijkheid waar iedereen terecht kan. Een onderwijzer logeert in het leemhuis en betaalt 2000 CFA huur voor aan Lekel (€ 3): spaarpot voor Lekel om de lampen te vervangen bij voorbeeld.

Problemen in 2013
Er zijn wel problemen geconstateerd op het terrein: afdak, latrines, put en zonnepanelen.
De 5 lokale afdakjes bedekt met stro zijn ingestort door de termieten. In juni 2013 werd een duurzame afdak gebouwd door een aannemer (€ 3340). Met de balken die nog bruikbaar waren, werd een depot voor Lekel gebouwd.
Termieten zijn een calamiteit in de Sahel: zij hebben ook de twee lokale latrines beschadigd. In februari 2012 waren zij nog in goede staat. Het was goedkoop maar een houten constructie is een risico. Wij gaan zorgen dat naar nieuwe latrines in cement, met een deur, een dak op het terrein worden gebouwd ( +/- € 4500).
De lokale put geeft steeds bruin en modderig water, niet drinkbaar, niet ‘limpide’ zoals men zegt in Mali en hij staat droog in maart. Françoise is bezig met offertes aanvragen. Het boren van een nieuwe put kan alleen in mei en juni (d.i. het droge seizoen) als het mogelijk voor de aannemer om naar het dorp te komen met een pont via een enorme omweg.
De Chinese zonepanelen geïnstalleerd in oktober 2012 hadden helaas al in november 2013 een nieuwe transformateur ( € 200) nodig.

Het bouwen van een afdak en de reparatie van de zonepanelen is gebeurt in 2013. Wij willen zorgen voor drinkwater en schone WC in 2014. Doel van de reis van Françoise begin 2014: activiteiten-begeleiders in de leeszaal begeleiden, contact met de aannemers(s) voor de put en de latrines, overleg met de autoriteiten en natuurlijk activiteiten met de kinderen.

Financiële verantwoording 2013

Uitgaven Mali = € 8425
Afdak € 3340
Vergoedingen en training activiteitenbegeleiders € 2865
Reparatie zonepanelen € 200
Begroting 2014 activiteitenbegeleiders € 2020

Uitgaven Nederland = € 975.45
Kvk € 25
Bankkosten ING € 120.45
PR kleurkopie, tel en website € 300
Kosten voorlichting Malidag 21 april (livemuziek 250, huurzaal 80, inkoop eten 150) € 530

Inkomsten Donaties = 10 885.35
Particulieren tot 20 december € 4129.85
Instellingen € 6235.50
ING 40 + Voorlichtingsdag 480 € 520

Uitgaven/Inkomsten
Uitgaven in Mali + NL € 9400.45
Inkomsten Particulieren en Instellingen € 10. 885. 35

Saldo op rekening Stichting Scholen in Mali NL 15 INGB0005 1603 44
15 januari 2014 = € 5238.44

Jaarverslag 2012

Françoise in Mali
Ik was in Mali van oktober 2011 tot februari 2012: 3 weken voor de staatsgreep verliet ik Mopti. Onderweg naar Bamako hebben wij nog 2 dagen in Segou doorgebracht op het Festival du Niger samen met Elisabeth (vrijwilligster die 4 weken in het dorp bezig was met de kinderactiviteiten) en Joke (voormalige bestuurslid die 4 dagen lang kwam kijken hoe de werkzaamheden op Suudu Peeral verliepen).Suudu Peeral is het terrein dat de autoriteiten voor de sociale activiteiten.
In oktober verliep mijn eerste groep met toeristen zonder problemen. Na de ontvoeringen van toeristen en het dood schieten van een Duitse reisleider in Timboektoe half november werd de sfeer gespannen en dit had nare gevolgen voor ons. De jonge vrijwilliger Jeroen had geen toestemming van de Universiteit om naar het dorp te gaan om een stage te lopen vanwege de politieke situatie. De twee kennissen die educatieve materiaal zouden brengen met hun vierwieldriver zijn in Marokko gestopt en terug naar Nederland gereisd met al het materiaal. In december waren er maar drie Nederlanders in de buurt van Mopti: Willem Snaper in Sevare, Yvonne Gerber in Herebugu (tussen Mopti en Sevare) en ik in Sareseyni, aan de andere kant van de Niger tegenover Mopti. Toen de MNLA de onafhankelijkheid van het gebied Azawad verklaarde op 17 januari 2012, gingen veel blanken weg. De Toearegs gingen een stapje verder dan tijdens de vroegere opstanden: onafhankelijkheid eisen. Net als de dorpelingen die een radio hadden, luisterde ik elke ochtend naar het alarmerende RFI nieuws. De winkels van de ‘teints clairs’ (lichte huid: Arabieren, Toearegs, Maures) waren aangevallen door de ‘teints noirs'(Bambara en andere stammen met een donkere huid).

Gevolg van de staatsgreep
Op 22 maart 2012 nam Kapitein Sanogo de macht. Diverse groepen rebellen hebben kunnen profiteren van de instabiliteit in Bamako kunnen profiteren om meer macht te nemen in het Noorden: Mujao in Gao, AnsarDine in Timboektoe en Aqmi in Kidal. Deze drie steden vielen onder het strenge regime van deze groepen: de sharia. Meer dan 400 000 Toearegs, Songhai en Peuls uit het Noorden vluchtten naar het Zuiden. Veel zijn steeds bang om terug te gaan.
Ola (vrijwilligster) en ik hadden al een ticket voor 7 juni 2012, maar er gold een negatief reisadvies. Onze tickets werden verzet naar 3 december 2012. Toen was er echter nog meer risico op ontvoeringen. Een heel winter niet naar Mali: dat was de eerste keer sinds 2000.

Gevolgen van de oorlog voor het dorp
Vluchtelingen liepen langs naar het Zuiden. Zij overnachten soms in de ‘case de passage’niet ver van Suudu peeral. Zij bleven nooit lang. Het dorpshoofd zorgde ervoor dat zij eten krijgen. Volgens de traditie worden alle bezoekers opgevangen. Vergeet niet dat Sareseyni bekend is door het graf van een heiliege. Sareseyni is een bedevaart en is gewend om de pelgrims op te vangen. De eenvoudige ‘case’scheen bekend te zijn.

Aan de groepen Talibés (lerlingn van de Koran scholen) was ik gewend. Ik viel in slaap met hun gezang en werd ook wakker door hun gezang. Toen ik eerder eerder bestelde beignets ging ophalen rond 6u hadden wij oogcontact en vriendelijke begroetingen tijdens hun gebed. De Talibés waren soms kinderen, soms jonge mannen. Zij liepen meestal achter hun ‘meester’de marabout. Een keer heb ik een marabout op een paard gezien.

In december 2011 zag ik een man met een turban op een kameel. De opgewonden kin deren kwamen mij halen om hem te zien. Hij zocht water. Ik nam zelf’s foto’s. Achteraf kon ik mij afvragen: bij welke clan hoorde deze Toeareg? Was hij een verkenner of een vluchteling?
De meest ingrijpende gevolgen waren de toenemende corruptie en de prijsverhoging van alle basis producten. De dorpelingen kwamen minder naar de wekelijkse markt in Mopti op donderdag. Gendarmes waren op zoek naar dorpelingen zonder identiteitskaart. een boet van 5000 CFA (€ 7.50) was ook niet niets. Ik had toen contact per telefoon en SMS want de animateurs konden niet meer regelmatig naar het Internetcafe voor hun les en om foto’s per mail te sturen met hun maandelijkse verslag.

Gelukkig hadden de 29 vrouwen die een tuin hadden op de twee hectaren gefinancierd door de FODESA (Steun Sahel Fonds) meer afwisseling in eten. Sommigen hebben snel hun ID geregeld om hun groenten in Mopti te kunnen verkopen. Sekou Kasse, onderwijzer en animateur, maakte doto’s met de camera aangeboden door de stichting voor alle activiteitenbegeleiders: identiteit foto’s en activiteiten met de kinderen.

Investeringen van de stichting in het dorp in 2012
Sinds november stond ik als opzichter van de werkzaamheden die waren afgesproken met de dorpelingen in maart 2011 op het terrein Suudu Peeral; lokale latrines en lokale afdakjes bouwen, lokale put graven, leemhuis bouwen, bomen planten en beschermen (kosten € 3650,00). De omheining was al klaar in 2010 maar was er nog geen poort. Veel bomen zijn ‘opgevreten’ door de loslopende ezels en koeien. De begroting was veel te veel krap berekend door de dorpelingen (zonder vervoer bijvoorbeeld en ja alles moest per boot komen vanuit Mopti!). In juni was de grotere leeszaal klaar net voor de start van het regenseizoen (kosten € 14 000). In oktober hadden wij het geld voor Chinese zonnepanelen: € 2100,00. In Nieuwsbrief 14 op de website www.scholeninmali.org vindt u een overzicht van alle investeringen van de stichting sinds 2006.

School 2011/2012 en kinderactiviteiten
Adama Gouanle (Bambara) ex-onderwijzer werd directeur. Sekou Kasse (Peul) en Kalilou Konipo (Bozo) waren de onderwijzers voor 130 kinderen. Pas eind december kwam Moctar Guindo (Dogon) het team versterken. Men moet realiseren dat er niet zo veel gebeurde op school: onderwijzers waren meer bezig met de staking (op Sekou na) om een hogere salaris te krijgen (een begin salaris bedraagt €70/80 per maand) . Deze jongens willen liever een baan in de stad met een kraanwater in een cour dan de harde levensomstandigheden in de bushbush zonder correcte huisvesting, schoone water en elektriciteit. Ondanks de situatie gingen de activiteiten met de kinderen door een deel in de eerste kleine leeszaal, een deel op het terrein van Suudu Peeral onder de afdakjes : 2000 kinderen per maand, samen met de twee activiteitenbegeleiders uit het dorp. Zorgen dat de werkzaamheden opschieten en activiteiten voor de kinderen organiseren samen met de animateurs was echt slopend voor mij: tussen 50 en 100 kinderen per dag! Laten wij hopen op betere tijden in Mali in 2013.

Activiteiten in Nederland
Deelname aan ‘Music for Mali’ in Paradiso in de winter maar vooral veel voorlichting, in verschillende scholen. De samenwerking met de Franse school tijdens de ‘Afrika week’in Amsterdam was zeer interessant. Leerlingen hebben een markt georganiseerd om de Mali spullen van de stichting te verkopen als afsluiting. U leest meer details in de nieuwsbrieven van 2012.

Françoise Haeck, Voorzitter