Inleiding

In het afgelopen jaar is er door de stichting Scholen in Mali veel werk verricht om de mensen van het dorp Sareseyni bij te staan bij hun pogingen om een dorpshuis te laten functioneren. De investeringen bedragen nu € 75000.00 . De dankbaarheid van de dorpelingen is hartverwarmend en zij brengen hun dank ook graag aan u over. Onze grote sponsors in 2014 waren: Rutgers stichting, Kermesse Francophone, Solidariteitsfonds en_ Alliance Française (lezing in Nijmegen). Hier volgt informatie over de activiteiten rond het dorpsterrein in 2014, de communicatie met de activiteiten begeleiders en de onveiligheid in de regio. De laatste alinea betreft de politieke situatie.

Situatie in 2014: activiteiten

In februari 2014, vond plaats de vergadering met de autoriteiten, de ouderenraad, de traditionele ‘chefs coutumiers’, de voorzitter en de leden van Lekel, landbouw en veeteelt coöperatieve en het beheerscomité van het dorpsterrein. De boodschap aan hen: jullie hebben de stichting om steun gevraagd voor socioculturele infrastructuren. Het is gebeurd en nu is het aan jullie om het dorpsterrein te beheren en onderhouden. De stichting investeert niet meer in infrastructuren, maar steunt de activiteitenbegeleiders en de school nog steeds.

Zorgen voor een goede overname is het streven voor 2016. Het ziet er op dit moment goed uit. Het beheerscomité functioneert.

Dit alles is dankbaar werk omdat iedereen in de gemeenschap hiermee geholpen wordt en we allen de vooruitgang zien. Elke maand, nemen 1000 kinderen deel aan de activiteiten die worden begeleid door Gueladio Diallo en Moctar Guindo. Volwassenen gaan weer cursussen alfabetisering volgen in de ‘hete periode’ (mei, juni) . Ook de trainingen voor lokale vroedvrouwen zijn weer gepland net als microkredieten vergaderingen. De leeszaal is multifunctioneel: activiteiten voor kinderen, vrouwen en volwassenen. De school krijgt elke jaar financiële steun voor de aankoop van lesmateriaal.

In het kort een overzicht van wat er is in 2014 gebeurd qua investeringen: nieuwe put en reparatie latrines (02/2014), inkoop 4 nieuwe tafels en 6 banken, een flatscreen schotel, nieuwe lampen en nog een zonnepaneel (02/2015). In januari 2015 keken de dorpelingen naar de CAN (Coupe d’Afrique Noire). De volwassenen komen regelmatig kijken naar Al jazeera en France 24 . De jeugd prefereert films, de kinderen kinderfilms. Kortom: Suundu peeral een eye opener op de wereld en een trefpunt. Foto’s 0214 en 02/15 op de site www.scholeninmali.org

De animateurs willen in 2015 twee keer per maand een ‘cinema’ organiseren. Dat is zeker de invloed van Willem* in Sevare. Na de aanslag in Bamako, is hij gestopt is met zijn cinema op vrijdag en zaterdag avond in zijn cour. De animateurs zijn wel bewust van de criminaliteit vanwege de diefstalen in het dorp. Zij zijn minder bewust van potentiële aanslagen in het dorp in de bush bush.

* Willem Snapper www.mopti.nl (tevens onze gelddepot en mijn technische adviseur)

Communicatie met de animateurs en onveiligheid in de regio

De communicatie lopen via Facebook, sms’jes, een maandelijkse telefoongesprek en een maandelijkse mail met daarin een verslag van de activiteiten en nieuws uit het dorp. Na de aanslagen in Parijs in januari 2015 en de aanslagen in Nampala en Tenenkou, veranderde Gueladio zijn profiel op facebook ‘je suis Charlie’ en dan ‘Je suis Tenenkou’ en dat terwijl demonstraties anti-Charlie plaats vonden in Bamako. De reacties op facebook waren bedreigend.Gueladio komt uit Tenenkou en kende slachtoffers. Ik vroeg hem om zijn profiel te veranderen. Het beheerscomité en ik, wij vreesden dat gekke jongens/boeven de boel komen vernietigen in het dorp. Maar de positieve kant van het contact via facebook is: snelle boodschap zoals tafels en banken klaar, zorg voor vervoer in boot tot het dorp.

Politieke situatie en onderhandelingen vredesakkoorden

In 2012 Ansar Dine en Mujao (voor de geschiedenis zie de Nieuws maart 2012: ‘Mali gaat kapot aan deze ellende’ “Le Mali est foutu!’ op de site www.scholeninmali.org) bezetten het noorden van Mali. Serval heeft de jihadisten actie gestopt in januari 2013. Barkhane neeemt het over en voert de strijdt samen met verschillende Sahel landen tegen het terrorisme in de Sahel. Vanaf 2012, de gewapende bewegingen zijn veel meer geworden. De CMA (coördinatie van de Mouvements van Azawad) verenigt de separatisten en rebellen aan de ene kant en de unionisten en loyalisten blijven trouw aan de regering in Bamako aan de andere kant. Deze lijst van groepen vertegenwoordigd in Algiers in februari 2015 geeft een idee van de complexiteit.

CMA (coordination des mouvementsd e l’Azawad): séparatistes er rebelles

MNLA Mouvement national de libération de l’Azawad

HCUA Haut Conseil pour l’Unité d’Azawad

MAA Mouvement Arabe Azawad (dissident)

Plateforme progouvernementale

MAA Mouvement Aarabe de l’Azawad

CPA Coordination pour le peuple de l’Azawad

CM – FPR Coordination des mouvemenst et Fronts patriotiques de résistance

GATIA Groupe d’auto défense Touareg Imghad et Alliés

Vredesakkoorden bereiken tijdens de besprekingen in Algiers is dan ook een uitdaging voor de Algerijnse Minister van buitenlandse zaken. De bemiddeling team was in Ouagadougou begonnen met vertegenwoordigers van Algerije, van de ECOWAS (de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten), van de AU (Afrikaanse Unie), van de Europese Unie en van de Verenigde Naties. Ik zal nu geen details geven. Ik doe dit wel tijdens mijn lezingen over Mali. Ik beperk mij nu met enkele feiten noemen en zal mijn eigen analyse geven.

Door de werkelijkheid, verloor ik nogmaals mijn optimisme: 30 aanvallen tussen 9 december en 9 januari tegen Minusma (geïntegreerde multidimensionale missie van de Verenigde Naties stabilisatie), FAMA (Armed Forces van Mali), burgers en hulpverleners. De rebellen vallen steeds groepen die gehecht aan de territoriale integriteit van Mali als GATIA Gandakoye (militie). Op 9 december werden 5 jihadisten vrijgelaten uit de gevangenis van Bamako. Zij hebben hun ‘katibas’ (cellen) duidelijk goed gestimuleerd. De aanslagen vinden nu niet alleen plaats in het noorden, maar in Bamako, in de buurt van Segou en Mopti. Na de aanslag in het restaurant in Bamako, heb ik besloten om geen ticket te kopen. Zal ik naar Mali kunnen gaan volgende winter? Inschallah!

Net als in alle landen waar oorlog en conflicten heersen groeit banditisme. Diefstal van motorfietsen, telefoons en vee. Het overvallen en vermoorden van een bruid en haar familieleden in de buurt van Niafunke is het bewijs dat het patroon van geweld besmettelijk is. 
Alle elementen van een burgeroorlog zijn nog steeds aanwezig. De overeenkomst na de onderhandelingen in Algiers is slechts door de pro-overheid groeperingen getekend ‘geparafeerde’. Het is moeilijk om te praten over stabiliteit in West-Afrika en in de Maghreb wetende dat Boko Haram haar steun heeft gegeven aan de islamitische staat verklaard. Onrust in buurlanden, Lybie en Maghreb is ook niet gunstig voor de vrede in Mali. Laten wij blij zijn met de familie van Sjaak Rijke, ontvoerd sinds november 2011! Hij is eindelijk vrij sinds 6 april 2015.

Françoise Haeck 19 april 2015

Meer details over 2014 op de site: NB 16 en Nieuws van december 2014 in rubriek Nieuws.